Сіверська міська рада

Меню

Меню

Конкурси на заміщення вакантних посад

Повідомлення про оголошення конкурсу

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 №200 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального сектору»,  рішення  виконкому  міської ради від 26.08.2021  № 783 «Про затвердження Положення про проведення конкурсу на посаду директора Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Сіверської міської ради Бахмутського району Донецької області»,

  виконавчий комітет Сіверської  міської ради ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на  посаду директора Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Сіверської міської ради Бахмутського району Донецької області».

Умови проведення конкурсу на посаду директора Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Сіверської міської ради Бахмутського району Донецької області».

Для участі в конкурсі претендент особисто подає або надсилає електронною поштою такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі;
 • належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, документа про освіту, трудової книжки або інших документів, що засвідчують досвід роботи;
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі;
 • довідку про відсутність судимості;
 • перспективний план розвитку Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Сіверської міської ради Бахмутського району Донецької області».

      Крім зазначених документів, претендент може додатково подавати документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

     У разі подання заяви та документів лише електронною поштою претендент до проходження перевірки на знання норм відповідного законодавства України додатково подає власноручно підписану заяву.

Кваліфікаційні вимоги до претендента:

 • освіта вища (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки;
 • стаж роботи на керівній посаді або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня не менше  п’яти років;
 • знання державної мови;
 • навики роботи з комп’ютером та знання відповідних програмних засобів.

 

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається відділом з питань соціального захисту населення виконкому міської ради.

Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

неподання ним повного пакета документів, визначеного в умовах конкурсу;

його невідповідності кваліфікаційним вимогам, визначеним Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників «Випуск 80 «Соціальні послуги», затвердженим наказом Мінсоцполітики від 29.03.2017 № 518 (освіта вища (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки; стаж роботи на керівній посаді або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня не менше  п’яти років);

наявності не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності;

визнані в установленому порядку недієздатними;

у разі прийняття на посаду будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими родичами;

в інших випадках, установлених законами.

Заяви з необхідними для участі у конкурсі документами приймаються в приміщенні виконавчого комітету Сіверської міської ради протягом 15 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: м. Сіверськ, вул. Центральна, 8  кабінет відділу з питань соціального захисту населення виконкому міської ради, тел. 095-572-28-52, e-mail: 3198401582@mail.gov.ua

02.09.21

 

Сіверська міська рада оголошує конкурс 

на заміщення вакантної посади в органі місцевого самоврядування:       

 • провідного спеціаліста Управління освіти Сіверської міської ради

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:                                      

громадянство України, вища педагогічна освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою та комп’ютером, без вимог до стажу роботи 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають заяву на ім’я міського голови, до якої додаються: особова картка (форма П-2ДС), автобіографія, 2 фотокартки 4х6 см, копія паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, документи про освіту з відповідними додатками, витяг з єдиного державного реєстру декларацій щодо подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, копію трудової книжки, копію військового квитка (для військовозобов’язаних або військовослужбовців) та документ, що засвідчує володіння державною мовою.

 

Термін подання документів – 30 календарних днів з дати опублікування оголошення, за адресою: 84522 м.Сіверськ, вул. Центральна, 8, загальний відділ, телефон для довідок 5-20-00.

04.08.2021

 

Сіверська міська рада оголошує конкурс 

Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади комунальної установи  «Інклюзивно-ресурсний центр Сіверської міської ради Бахмутського району Донецької області»:

– практичного психолога

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія»;

стаж роботи за фахом не менше трьох років.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії (особисто або поштою) письмову заяву про участь у конкурсі.

До заяви про участь у конкурсі особа подає такі документи:

-резюме у довільній формі;

-копію паспорта громадянина України;

-копію трудової книжки;

-копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня та документів, які підтверджують підвищення кваліфікації;

-заповнений особовий листок з обліку кадрів з автобіографією;

-письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

-інші документи, які не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу ( за бажанням).

Термін подачі документів: 20 днів з дня виходу оголошення.

Документи подаються до комунальної установи  «Інклюзивно-ресурсний центр Сіверської міської ради Бахмутського району Донецької області»: за адресою: Донецька область, Бахмутський район,  м. Сіверськ, провулок Заводський, 8  з поміткою «документи на участь у конкурсі».

 

Контактна особа: Колеснікова Світлана Миколаївна, контактний телефон: (066)8447287, електронна адреса: inkluziv.siversk@gmail.com

 

14.07.21

Сіверська міська рада оголошує конкурс 

                на заміщення вакантної  посади  в органі місцевого самоврядування:       

 • Начальника Управління освіти Сіверської міської ради

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів: 

громадянство України,  повна вища педагогічна  освіта за освітньо – кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою та комп’ютером,   стаж роботи за фахом та на посадах державної служби, служби в органах місцевого самоврядування або від роботи  на керівних посадах підприємств, установ чи організацій (незалежно від форми власності) не менше 2 років.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають заяву на ім’я міського голови, до якої додаються: особова картка (форма П-2ДС), автобіографія, 2 фотокартки 4х6 см, копія паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, документи про освіту з відповідними додатками, витяг з єдиного державного реєстру декларацій щодо подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, копію трудової книжки, копію військового квитка (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

Термін подання документів – 30 календарних днів з дати опублікування оголошення,

за адресою: 84522 м.Сіверськ, вул. Центральна, 8, загальний відділ,

телефон для довідок 5-20-00

07.07.2021

Сіверська міська рада оголошує конкурс

на заміщення вакантної посади в органі місцевого самоврядування:

 

 • провідного спеціаліста відділу обліку та звітності Управління освіти Сіверської міської ради

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

громадянство України, вища освіта відповідного професійного спрямування не нижче ступеня бакалавра (спеціалізація – бухгалтер, економіст), вільне володіння державною мовою та комп’ютером, без вимог до стажу роботи.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають заяву на ім’я міського голови, до якої додаються: особова картка (форма П-2ДС), автобіографія, 2 фотокартки 4х6 см, копія паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, документи про освіту з відповідними додатками, витяг з єдиного державного реєстру декларацій щодо подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, копію трудової книжки, копію військового квитка (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

Термін подання документів – 30 календарних днів з дати

опублікування оголошення, за адресою: 84522 м.Сіверськ, вул.

Центральна, 8, загальний відділ, телефон для довідок 5-20-00

30.06.2021

Сіверська міська рада оголошує конкурс 

                на заміщення вакантних  посад  в органі місцевого самоврядування:     

 • начальника відділу внутрішньої, інформаційної та правової політики виконкому міської ради

          Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:                                                                 

громадянство України, повна вища  освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста,

вільне володіння державною мовою та комп’ютером, стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ чи організацій (незалежно від форми власності) не менше 2 років. 

 • Спеціаліста І категорії відділу внутрішньої, інформаційної та правової політики виконкому міської ради 

          Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:                                                         

          громадянство України, вища освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне  володіння державною мовою та комп’ютером, робота в програмах,  без вимог до стажу роботи.

           Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають заяву на ім’я міського голови, до якої додаються: особова картка (форма П-2ДС), автобіографія, 2 фотокартки 4х6 см, копія паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, документи про освіту з відповідними додатками, витяг з єдиного державного реєстру декларацій щодо подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, копію трудової книжки, копію військового квитка (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

                 Термін подання документів – 30 календарних днів з дати опублікування оголошення, за адресою: 84522 м.Сіверськ, вул.Центральна, 8, загальний відділ, телефон для довідок 5-20-00

 

02.06.2021

 

                                                                                     ОГОЛОШЕННЯ

 

                                                   про проведення конкурсу на посаду директора

                                        Сіверського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2

                                        Сіверської міської ради Бахмутського району Донецької області

Найменування і місцезнаходження закладу освіти

(повна назва)

Сіверський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Сіверської міської ради Бахмутського району  Донецької області

(скорочена назва)

Сіверський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2

Адреса закладу:

вул. Б.Хмельницького, 2, м.Сіверськ, Бахмутський район, Донецька область, 84523

Найменування посади та умови оплати праці

Директор Сіверського закладу загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів №2 Сіверської міської ради Бахмутського району Донецької області.

Посадовий оклад встановлюється відповідно до штатного розпису.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду директора Сіверського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2

–  громадянство України;

–  вільне володіння українською мовою;

–  повна вища освіта на рівні спеціаліста або магістра;

–  стаж педагогічної роботи не менше трьох років;

–  організаторські здібності;

–  стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі та строки їх подання

– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копія паспорта громадянина України;

– копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

– довідка про відсутність судимості;

– довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду; 

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Документи приймаються конкурсною комісією впродовж 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу.

Документи подаються до Управління освіти Сіверської міської ради за адресою:

вул. Центральна, 8, м.Сіверськ, Бахмутський район, Донецька область, 84522

Етапи проведення конкурсного відбору

1. Прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії.

2. Оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

3. Прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі (06.05.2021 – 06.06.2021).

4. Перевірка поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам до 11.06.2021.

5. Допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі 11.06.2021.

6. Ознайомлення кандидатів з Сіверським ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу 17.06.2021.

7. Проведення конкурсного відбору 24.06.2021.

8. Визначення переможця конкурсу 24.06.2021.

9. Оприлюднення результатів конкурсу 25.06.2021.

10. Призначення, укладання строкового трудового договору 01.07.2021.

Прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі

Густякова Інна Юріївна,

провідний спеціаліст Управління освіти

Сіверської міської ради

Телефон: (095)920-70-26

e-mail: siversk.osvita@ukr.net

6.05.2021

Примірний перелік питань на знання законодавства освіти на посаду директора школи №2

Сіверська міська рада

оголошує конкурс

                на заміщення вакантної  посади  в органі місцевого самоврядування:

 • начальника відділу обліку та звітності – головного бухгалтера 
 • Управління освіти міської ради

          Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:                                                   

громадянство України, повна вища  освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста за спеціальностями:  «облік і аудит»,  «облік і оподаткування»,  «економіка підприємства», «фінанси», вільне володіння державною мовою та комп’ютером, стаж роботи за фахом та на посадах державної служби, служби в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ чи організацій (незалежно від форми власності) не менше 2 років.

           Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають заяву на ім’я міського голови, до якої додаються: особова картка (форма П-2ДС), автобіографія, 2 фотокартки 4х6 см, копія паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, документи про освіту з відповідними додатками, витяг з єдиного державного реєстру декларацій щодо подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, копію трудової книжки, копію військового квитка (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

                 Термін подання документів – 30 календарних днів з дати

           опублікування оголошення, за адресою: 84522 м.Сіверськ, вул.     

           Центральна, 8, загальний відділ, телефон для довідок 5-20-00

21.04.2021

 

Сіверська міська рада

оголошує конкурс

                на заміщення вакантних посад  в органі місцевого самоврядування:

 • Державного реєстратора відділу надання адміністративних послуг  

        виконкому міської ради

 • Державного кадастрового реєстратора відділу надання 

        адміністративних послуг   виконкому міської ради

          Кваліфікаційні вимоги до кандидатів: 

  громадянство України, повна вища  освіта не нижче ступеня магістра,  

  спеціаліста, вільне володіння державною мовою, вміння працювати на 

  комп’ютері, стаж роботи у сфері права не менше трьох років або на посаді 

  державного реєстратора чи виконання функцій державного реєстратора не 

  менше одного року, успішне проходження спеціальної перевірки діяльності 

  державного реєстратора в Державному реєстрі речових прав на нерухоме

  майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

  підприємців та громадських формувань в порядку здійснення контролю,

  визначеному КМУ (для осіб, які до призначення на посаду державного

  реєстратора або виконання функцій державного реєстратора  виконували

  функції державного реєстратора, перебуваючи у трудових відносинах з

  іншим суб’єктом державної реєстрації).

         Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають заяву на ім’я міського голови, до якої додаються: особова картка (форма П-2ДС), автобіографія, 2 фотокартки 4х6 см, копія паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, документи про освіту з відповідними додатками, витяг з єдиного державного реєстру декларацій щодо подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, копію трудової книжки, копію військового квитка (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

Термін подання документів – 30 календарних днів з дати опублікування оголошення, за адресою: 84522 м.Сіверськ, вул. Центральна, 8, загальний відділ, телефон для довідок 5-20-00.

17.03.2021

Сіверська міська рада оголошує конкурс

                на заміщення вакантної  посади  в органі місцевого самоврядування:

 •  начальника Управління освіти міської ради

          Кваліфікаційні вимоги до кандидатів: 

          громадянство України, повна вища педагогічна  освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою та комп’ютером, стаж роботи за фахом та на посадах державної служби, служби в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ чи організацій (незалежно від форми власності) не менше 2 років.

           Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають заяву на ім’я міського голови, до якої додаються: особова картка (форма П-2ДС), автобіографія, 2 фотокартки 4х6 см, копія паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, документи про освіту з відповідними додатками, витяг з єдиного державного реєстру декларацій щодо подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, копію трудової книжки, копію військового квитка (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

            Термін подання документів – 30 календарних днів з дати опублікування оголошення, за адресою: 84522 м.Сіверськ, вул. Центральна, 8, загальний відділ, телефон для довідок 5-20-00.

 03.02.2021

 

Сіверська міська рада оголошує конкурс

     на заміщення вакантної  посади  в органі місцевого самоврядування:

              – головного спеціаліста  Управління освіти  міської ради

 Кваліфікаційні вимоги до кандидатів: 

           громадянство України, вища  педагогічна освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою та комп’ютером, без вимог до стажу роботи

            Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають заяву на ім’я міського голови, до якої додаються: особова картка (форма П-2ДС), автобіографія, 2 фотокартки 4х6 см, копія паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, документи про освіту з відповідними додатками, витяг з єдиного державного реєстру декларацій щодо подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, копію трудової книжки, копію військового квитка (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

             Термін подання документів – 30 календарних днів з дати опублікування оголошення, за адресою: 84522 м.Сіверськ, вул. Центральна, 8, загальний відділ, телефон для довідок 5-20-00.

   03.02.2021

 

 Сіверська міська рада оголошує конкурс

                на заміщення вакантної  посади  в органі місцевого самоврядування:

 • провідного спеціаліста Управління освіти  міської ради

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів: 

          громадянство України, вища  педагогічна освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою та комп’ютером, без вимог до стажу роботи

           Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають заяву на ім’я міського голови, до якої додаються: особова картка (форма П-2ДС), автобіографія, 2 фотокартки 4х6 см, копія паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, документи про освіту з відповідними додатками, витяг з єдиного державного реєстру декларацій щодо подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, копію трудової книжки, копію військового квитка (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

            Термін подання документів – 30 календарних днів з дати опублікування оголошення, за адресою: 84522 м.Сіверськ, вул. Центральна, 8, загальний відділ, телефон для довідок 5-20-00.

   03.02.2021

 

 Сіверська міська рада оголошує конкурс

                на заміщення вакантної  посади  в органі місцевого самоврядування:

 • начальника відділу обліку та звітності – головного бухгалтера  

           Управління освіти міської ради

          Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:                                                            

          громадянство України, повна вища  освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста за спеціальностями:  «облік і аудит»,  «облік і оподаткування»,  «економіка підприємства», «фінанси», вільне володіння державною мовою та комп’ютером, стаж роботи за фахом та на посадах державної служби, служби в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ чи організацій (незалежно від форми власності) не менше 2 років.

           Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають заяву на ім’я міського голови, до якої додаються: особова картка (форма П-2ДС), автобіографія, 2 фотокартки 4х6 см, копія паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, документи про освіту з відповідними додатками, витяг з єдиного державного реєстру декларацій щодо подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, копію трудової книжки, копію військового квитка (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

            Термін подання документів – 30 календарних днів з дати опублікування оголошення, за адресою: 84522 м.Сіверськ, вул. Центральна, 8, загальний відділ, телефон для довідок 5-20-00.

      03.02.2021

Сіверська міська рада оголошує конкурс

на заміщення вакантних посад в органі місцевого самоврядування:

 • провідного спеціаліста з питань охорони здоровя виконкому міської ради;
 • провідного спеціаліста з питань культури та туризму виконкому міської ради;
 • спеціаліста І категорії відділу земельних відносин, екології та охорони природного середовища виконкому міської ради

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:                           

громадянство України, вища освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне  володіння державною мовою, вміння працювати на комп’ютері на рівні користувача, без вимог до стажу роботи.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають заяву на ім’я міського голови, до якої додаються: особова картка (форма П-2ДС), автобіографія, 2 фотокарточки 4×6 см, копія паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, документи про освіту з відповідними додатками, витяг з єдиного державного реєстру декларацій щодо подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минули рік, копію трудової книжки, копію військового квитка (для військовозобов’язанних або військовослужбовців).       

Термін подання документів – 30 календарних днів з дати опублікування оголошення, за адресою: 84522, м. Сіверськ, вул. Центральна, 8, загальний відділ, телефон для довідок 5-20-00.

06.01.2021