Сіверська міська рада

Меню

Меню

ПАСПОРТ

Сіверська міська рада

на 01.01.2021р.

                                                                                                                                           

№ з/п Найменування показника Значення показника
1. Чисельність населення станом на 1 січня 2020 року 13445
у тому числі дітей: 1016
дошкільного віку 278
шкільного віку 738
2. Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади 7
3. Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади, гривень станом за 2020 рік, тис.грн 66423,9
у тому числі:  
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України 21086,7
бюджету розвитку 147,8
базової дотації 20284,1
реверсної дотації
І інші субвенції 24905,4
4. Площа території спроможної територіальної громади, кв. кілометрів 194,4
5. Кількість закладів, що розташовані на території ОТГ  
у тому числі:  
загальноосвітніх навчальних закладів I-III ступеня 2
загальноосвітніх навчальних закладів I-II ступеня 3
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня
дошкільних навчальних закладів 5
закладів позашкільної освіти 1
закладів культури:

із них

–          Бібліотеки

–          музична школа

–          будинки культури ( 4 в селах, 1 в м.Сіверськ)

 

 

6

1

5

 

закладів фізичної культури 1
фельдшерські  пункти 5
амбулаторій, поліклінік 1
Лікарень 1
станцій швидкої допомоги 1
6. Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:
правоохоронної діяльності 1
реєстрації актів цивільного стану (в приміщенні Сіверської міської ради) 1
пенсійного забезпечення
соціального захисту 1
пожежної безпеки 1
казначейського обслуговування
7. Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування 4