Сіверська міська рада

Меню

Меню

Громадська рада

Голова громадської ради
Прізвище, ім’я та по батькові

Заступники голови громадської ради
Прізвище, ім’я та по батькові

Секретар громадської ради
Прізвище, ім’я та по батькові

 • Створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь у місцевому самоврядуванні;
 • Здійснення громадського контролю за діяльністю виконавчих органів Сіверської міської ради;
 • Сприяння врахуванню виконавчим органом Сіверськї міської ради громадської думки під час підготовки та реалізації рішень Сіверської міської ради та її виконавчих органів.

Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

 • Готує та подає Сіверському міському голові, при якому вона утворена (далі — міський голова), пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;
 • Готує та подає міському голові пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;
 • Подає міському голові обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації рішень Сіверської міської ради та її виконавчих органів у відповідній сфері, удосконалення роботи виконавчих органів Сіверської міської ради;
 • Проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;
 • Здійснює громадський контроль за врахуванням виконавчих органом Сіверської ради пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;
 • Інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на веб-сайті Сіверської міської ради та в інший прийнятний спосіб;
 • Збирає, узагальнює та подає міському голові інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань місцевого значення, які мають важливе суспільне значення;
 • Організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань місцевого значення в межах адміністративно-територіальної одиниці;
 • Готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.