Сіверська міська рада

Меню

Меню

Оголошення про проведення конкурсу на визначення виконавця послуги зі збору та вивезення твердих побутових відходів на території Сіверської міської територіальної громади

 1. Організатор конкурсу – виконавчий комітет Сіверської міської ради. Місцезнаходження організатора конкурсу – 84522, Донецька область, Бахмутський район, місто Сіверськ, вулиця Центральна, 8.
 2. Конкурс проводиться на підставі рішення Сіверської міської ради від 18.08.2020 № 7/42-836 «Про визначення послуги зі збору та вивезення побутових відходів як окремої комунальної послуги, право на яку виборюється на конкурсних засадах», Постанови Кабінету Міністрів України 16.11.2011       № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», Закону України «Про житлово-комунальні  послуги»
 3.  

  Місце і час проведення конкурсу. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться 05 жовтня 2021 року о 10-й годині в приміщенні Сіверської міської ради за адресою: Донецька область, Бахмутський район, місто Сіверськ, вулиця Центральна, 8, актовий зал. Термін подання конкурсних пропозицій – з 01 вересня 2021 року по 30 вересня 2021 року. За більш детальною інформацією стосовно подання конкурсних пропозицій необхідно звернутися до начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури  виконкому міської ради Вороніної Наталі Василівни, тел. 5-31-48 за адресою: місто Сіверськ, вулиця Центральна, 8.

 4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу.

  – наявність матеріально-технічної бази;

  – вартість надання послуг;

  – досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

  – наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.

   

  Учасниками конкурсу можуть бути суб`єкти господарювання:

  – установчими документами яких передбачено провадження діяльності у сфері поводження з побутовими відходами;

  – які можуть забезпечити виконання обов`язків, визначених у частині другій статті 21 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

  Учасником конкурсу надаються оригінали та (або) засвідчені в установленому законодавством порядку копії таких документів:

  – заява на участь у конкурсі;

  – Статут або інший установчий документ;

  – балансовий звіт суб’єкта господарювання за останній звітний період;

  – довідки відповідних органів державної податкової служби і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до пенсійного фонду України;

  – документи, що містять інформацію про технічний потенціал
  суб’єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб’єкт господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);
  – документи, що містять відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів за останній рік;

  – технічні паспорти на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

  – довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;

  – довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;

  – довідки про проходження водіями медичного огляду;
  – документа, що містять відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

  – розрахунок ціни/тарифу на надання чи посилання на нормативно-правовий акт, відповідно до якого вони розраховуються;

  – документи, що містять інформацію про кількість відходів, залучених учасником до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо;

  – інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості.

 5. Обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг з вивезення побутових відходів.

  Загальний обсяг надання послуг зі збору та вивезення побутових відходів, що утворюються фізичними та юридичними особами на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) приватного сектору, багатоквартирних будинків та від суб’єктів господарювання складає:

  – вивезення твердих побутових відходів – до 200 тис. тон на рік.

  Критерієм якості послуг (відповідно до пункту 9 Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070), є дотримання:

  – графіка вивезення побутових відходів (за винятком настання обставин непереборної сили), погодженого з органом місцевого самоврядування;

  – вимог стандартів, нормативів, норм, порядків і Правил надання послуг з вивезення побутових відходів.

 6. Учасниками конкурсу надаються оригінали або копії документів, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам, що зазначені у пункті 4 цієї конкурсної документації.
 7. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів.

  Послуги з вивезення побутових відходів надаються на всій території  Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада): населенню, бюджетним установам, підприємствам та іншим споживачам.

  Середня відстань від місць збирання побутових відходів до місця видалення відходів (полігон твердих побутових відходів) становить до 20 км.

 8. Характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення:

  8.1. Одноквартирні житлові будинки:

  – загальна  кількість  будинків – 3100 одиниць.

  8.2. Підприємства, установи та організації:

  – загальна кількість підприємств, установ та організацій – 39 одиниць, кількість наявних контейнерів – 100 одиниць, для роздільного збору – 50 одиниць.

 9. Характеристика (у тому числі із потужністю) та місцезнаходження об’єктів поводження з побутовими відходами.

  Спеціально відведеним місцем видалення відходів, є полігон твердих побутових відходів (на території Сіверської міської ради). Спосіб складування – висотний. Стан – перевантажений.

 10. Вимоги до конкурсних пропозицій.

  Конкурсна пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті.

  Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу,код ЄДРПОУ учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

 11. 11. Критерії  оцінки конкурсних пропозицій.

   № з/пКритеріїКількість балів
  1.Наявність спеціально обладнаних транспортних засобів різних типів для збирання та перевезення усіх видів побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів):

  – рівень зношеності транспортних засобів до 50%

  – рівень зношеності транспортних засобів від 50% до 75%

   

   

   

  2

  1

  2.Наявність обладнання для миття контейнерів та спеціально обладнаних транспортних засобів:

  – власне обладнання

  – орендоване обладнання

   

  2

  1

  3.Наявність контрольно-технічного пункту для здійснення щоденного контролю за технічним станом транспортних засобів:

  – власного

  – орендованого

   

   

  2

  1

  4.Можливість проведення щоденного медичного огляду водіїв:

  – власний медичний пункт

  – отримання таких послуг на договірній основі

   

  2

  1

  5.Вартість надання послуг з вивезення побутових відходів:

  – найменша вартість надання послуг

   

   

  2

  7.Досвіт роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил:

  – досвіт роботи понад три роки

  – досвіт роботи менше трьох років

   

   

  2

  1

   

 12. Проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї.

  Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури виконкому міської ради .

  Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури виконкому міської ради протягом трьох робочих днів з моменту отримання звернення щодо роз’яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій надає письмове роз’яснення.

  Уразі надходження двох і більше звернень про надання роз’яснення щодо змісту конкурсної документації відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури виконкому міської ради проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз’яснень. Про місце, час та дату проведення зборів відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури виконкому міської ради повідомляє учасників протягом трьох робочих днів.

  Відділом житлово-комунального господарства, благоустрою  та розвитку інфраструктури виконкому міської ради ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається усім учасникам зборів в день їхнього проведення.

 13. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.

  Конкурсна пропозиція надається особисто або надсилається поштою на адресу Сіверської міської ради (вул. Центральна, 8 м. Сіверськ, 84522) у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, код ЄДРПОУ учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

  Термін подання конкурсних пропозицій – з 01 вересня 2021 року 30 вересня 2021 року.

 14. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

  Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться 05 жовтня 2021 року о 10-й годині в приміщенні Сіверської міської ради за адресою: Донецька область, Бахмутський район, місто Сіверськ, вулиця Центральна, 8, актовий зал.

  Конкурсна документація для проведення конкурсу щодо надання послуг зі збору та вивезення твердих побутових відходів на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) розроблена відділом житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури виконкому міської ради.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *